Vòng Quay Aka Rồng Xanh 2022

Play Center Play
/200 POW

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
messi2135x aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 11-12-2023 10:29:18
messi2135x aka rồng xanh lv1 100 kim cương 11-12-2023 10:29:20
Quyetdeptrai aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 11-12-2023 10:28:55
Quyetdeptrai aka rồng xanh lv6 7000 kim cương 11-12-2023 10:28:07
Long12 aka rồng xanh lv6 7000 kim cương 11-12-2023 10:27:54
Long12 aka rồng xanh lv2 250 kim cương 11-12-2023 10:27:09
Kiệt Ngáo Đá aka rồng xanh lv4 1000 kim cương 11-12-2023 10:26:38
Kiệt Ngáo Đá mảnh ghép aka rồng xanh 11-12-2023 10:26:49
LNYIUSVW aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 11-12-2023 10:25:55
LNYIUSVW mảnh ghép aka rồng xanh 11-12-2023 10:25:34
Nguyễn Tài aka rồng xanh lv3 500 kim cương 11-12-2023 10:24:09
Nguyễn Tài aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 11-12-2023 10:24:54
Nguyễn Mkv Bright aka rồng xanh lv4 1000 kim cương 11-12-2023 10:23:07
Nguyễn Mkv Bright aka rồng xanh lv2 250 kim cương 11-12-2023 10:23:29
Nghĩa aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 11-12-2023 10:22:30
Nghĩa aka rồng xanh lv2 250 kim cương 11-12-2023 10:23:01
Tài Đỗ Doãn aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 11-12-2023 10:21:12
Tài Đỗ Doãn aka rồng xanh lv4 1000 kim cương 11-12-2023 10:21:47
Nguyen Phuong Anh aka rồng xanh lv2 250 kim cương 11-12-2023 10:20:36
Nguyen Phuong Anh aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 11-12-2023 10:20:16
DANH MỤC VÒNG QUAY